Hà nội: 81+83 Lò đúc - 09.44.66.99.88 - TP HCM: 87 Trần não - 09.196.90.234
Video Clips

 

 

Chương trình tư vấn Bệnh bạch biến và phương pháp điều trị của Đài tiếng nói Việt nam VOV với sự tham gia của:

 

+ Giáo sư Tiến sĩ Torello Lotti - Chủ tịch Tổ chức nghiên cứu Bạch biến Thế giới.

+ Giáo sư Tiến sĩ Michael Tirant - Khoa da liễu, trường Đại học G. Marconi Italia.

+ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Hưng - Tổng thư ký Hội da liễu Việt nam. 

Thông tin liên quan