Hà nội: 81+83 Lò đúc - 09.44.66.99.88 - TP HCM: 87 Trần não - 09.196.90.234

Trước và Sau

Lưu ý: hiệu quả của việc sử dụng giải pháp Dr Michaels Footinex có thể khác nhau từ người này sang người khác.

 

Trước khi sử dụng Dr Michaels Footinex    Sau khi sử dụng Dr Michaels Footinex
     

 

bệnh á sừng

 

 

bệnh á sừng

 

 

bệnh á sừng

 

 

bệnh á sừng

 

 

bệnh á sừng

 

 

bệnh á sừng

 

 

bệnh á sừng

 

 

 

 

bệnh á sừng

 

 

bệnh á sừng