Hà nội: 81+83 Lò đúc - 09.44.66.99.88 - TP HCM: 87 Trần não - 09.196.90.234

Trước và Sau

Lưu ý: hiệu quả của việc sử dụng giải pháp Dr Michaels Dermatinex cho viêm da cơ địa có thể khác nhau từ người này sang người khác.

 

 

 

Trước khi sử dụng Dr Michaels Dermatinex    Sau khi sử dụng Dr Michaels Dermatinex điều trị bệnh Viêm da cơ địa
     

 

viêm da cơ địa

 

 

viêm da cơ địa

 

 

viêm da cơ địa

 

 

viêm da cơ địa

 

 

viêm da cơ địa

 

 

viêm da cơ địa

 

 

viêm da cơ địa

 

 

viêm da cơ địa

 

 

 

 

 

 

viêm da cơ địa

 

 

viêm da cơ địa

 

 

 

 

Điều trị viêm da cơ địa bằng phương pháp Dr Michaels

 

 

viêm da cơ địa

 

 

Điều trị viêm da cơ địa bằng phương pháp Dr Michaels

 

 

viêm da cơ địa

 

 

viêm da cơ địa