Hà nội: 81+83 Lò đúc - 09.44.66.99.88 - TP HCM: 87 Trần não - 09.196.90.234

Trước và sau

 

Lưu ý: hiệu quả của việc sử dụng giải pháp Dr Michaels Nailinex có thể khác nhau từ người này sang người khác.

 

Trước khi sử dụng Dr Michaels Nailinex    Sau khi sử dụng Dr Michaels Nailinex
     

 

Nấm móng

 

 

Nấm móng

 

 

 

Nấm móng

 

nấm móng

 

nấm móng

 

nấm móng

 

nấm móng

 

nấm móng