Hà nội: 81+83 Lò đúc - 09.44.66.99.88 - TP HCM: 87 Trần não - 09.196.90.234
Chú ý : Click chuột lên biểu tượng của Map trên bản đồ để xem thông tin chi tiết cửa hàng