Hà nội: 81+83 Lò đúc - 09.44.66.99.88 - TP HCM: 87 Trần não - 09.196.90.234

Trước và sau

 

Lưu ý: hiệu quả của việc sử dụng giải pháp Dr Michaels Rosacea có thể khác nhau từ người này sang người khác.