Hà nội: 81+83 Lò đúc - 09.44.66.99.88 - TP HCM: 87 Trần não - 09.196.90.234

Trước và sau

 

Lưu ý: hiệu quả của việc sử dụng giải pháp Dr Michaels Dermatinex có thể khác nhau từ người này sang người khác.

 

Trước khi sử dụng Dr Michaels Sebotinex    Sau khi sử dụng Dr Michaels Sebotinex
     

dày sừng nang lông

 

dày sừng nang lông

 

dày sừng nang lông

 

dày sừng nang lông