Hà nội: 81+83 Lò đúc - 09.44.66.99.88 - TP HCM: 87 Trần não - 09.196.90.234

Cơ chế hoạt động

Hiệu quả mang lại là do sự phối hợp tác động rất tốt của các hoạt chất tự nhiên nằm trong 3 sản phẩm bôi, với các loại tinh dầu đóng vai trò then chốt.

Mặc dù cơ chế hoạt động chính xác chưa được giải thích rõ ràng, tuy nhiên kết quả từ các nghiên cứu tế bào nhân cho thấy việc tác động điều trị quan trọng nhất là ở cấp ty thể (mức độ thể hạt sợi);

 

Có sự tích lũy hoạt tính trên thể hạt sợi, nơi mà chúng can thiệp vào sự cung cấp năng lượng cho tế bào kèm theo giải phóng các gốc oxy tự do (ROS - Reactive Oxygen Species). Điều này làm cản trở quá trình sao chép ADN và còn làm chậm quá trình phân chia tế bào quá mức thường xảy ra trong các mảng vảy nến;

 

Thể hạt sợi có khả năng tích tụ các ion Ca2++ trong gian bào của chúng là do tiềm năng của màng thể hạt sợi khi nồng độ Ca2++ bên ngoài thể hạt sợi tăng lên đến khoảng 0.5μM. Sự có mặt của Ca2++ trong gian bào thể hạt sợi sẽ làm cho thể hạt sợi sản sinh một lượng lớn các gốc oxy tự do (ROS);

 

Gốc oxy tự do (ROS) hay các gốc tự do là các gốc có hoạt tính phản ứng cao. Trong quá trình chuyển hóa tế bào bình thường, các gốc tự do được sinh ra ở chuỗi vận chuyển electron (điện tử) thể hạt sợi của các thành phần đồng enzym (coenzym) NADH Q reductaza và sắc tố tế bào ubiquinol C reductaza;

 

Ca2++ nội bào tăng sẽ gây ra sự gia tăng về khả năng thấm trong màng của thể hạt sợi. Sự thay đổi khả năng thấm này sẽ ức chế quá trình phosphoryl hóa-oxy hóa cùng với kích thích sự hình thành ROS trong thể hạt sợi và sự trương nở thẩm thấu của thể hạt sợi, ngoài ra còn thúc đẩy sự giải phóng các protein sinh chất gây chết tế bào theo chương trình (Chết theo chương trình là cái chết đã được lập trình từ trước trong tế bào. Chẳng hạn khi các tế bào gặp sai hỏng quá nặng không thể sửa chữa thì tế bào sẽ tự hoạt hóa 1 gen tổng hợp lên enzyme để giết chết tế bào đó. Tế bào sau khi chết sẽ bị bạch cầu hay các đại thực bào tiêu thụ • Apoptosis là một cơ chế quan trọng giúp các sinh vật đa bào duy trì sự toàn vẹn và chức năng của mô, và để loại bỏ các hư hại hoặc các tế bào không mong muốn) và protein thể hạt sợi khác. Sự hình thành ROS thể hạt sợi được kích thích bởi Ca2++ đóng một vai trò chủ chốt trong việc khơi mào quá trình chết theo chương trình của tế bào;

 

 

Sự chết theo chương trình tế bào được khơi mào bằng bề mặt tế bào gọi là ”thụ thể chết”, nhờ tác dụng của granzym-B protein tế bào T gây độc, và perforin mà có liên quan đến việc giải phóng sắc tố tế bào C ra khỏi thể hạt sợi;

 

Các tín hiệu gây chết tế bào theo chương trình được nhân lên bởi các thành phần của họ enzym phân giải protein đã được điều hòa được gọi là các caspaza. Caspaza là proteaza xystein đặc hiệu aspartat (enzym/CED-3 chuyển hóa interleukin-1β) có mặt trong các tế bào làm proenzym bất hoạt hoặc proenzym có hoạt tính thấp (zymogen) mà được kích hoạt liên tục để thúc đẩy quá trình chết tế bào theo chương trình;

 

Tầng caspaza của thể hạt sợi được khơi mào bằng cách giải phóng tế bào sắc tố C ra khỏi khoảng không gian bên trong màng của thể hạt sợi đi vào dung dịch bào tương. Sắc tố tế bào C của dung dịch bào tương sẽ gắn kết và gây ra quá trình polyme hóa ở mức thấp (oligomerization) yếu tố kích hoạt proteaza gây chết tế bào theo chương trình 1 (Apaf-1), tiếp đó bổ sung procaspaza-9 để tạo ra phức đại phân tử của dung dịch bào tương, được gọi là apoptosom (apoptosom là một phức phân tử bao gồm hai thành phần lớn – protein điều chỉnh yếu tố hoạt hóa proteaza gây chết tế bào theo chương trình 1 và proteaza caspaza-9).

 

Caspaza-9 đã được kích hoạt về mặt phân giải protein sẽ phân ly ra khỏi phức chất, và đến lượt mình sẽ kích hoạt về mặt phân giải protein caspaza-3, caspaza này sẽ hoạt hóa tiếp tầng caspaza khác trong phạm vi cả dung dịch bào tương lẫn nhân. Caspaza 2, caspaza 8 và caspaza 10 được hoạt hóa bởi signalosom thụ thể gây chết (phức tín hiệu gây ra sự chết - DISC);

 

Sự đóng góp hoạt tính của tế bào sắc tố C trong apoptosom được điều hòa bởi NGF và các yếu tố sinh dưỡng khác;

 

Các yếu tố mà khơi mào cho quá trình giải phóng tế bào sắc tố C ra khỏi thể hạt sợi bao gồm Ca2++ gia tăng, ROS và các protein gây chết tế bào như Bax và Bid, các yếu tố này được kích hoạt và được phân phối lại trong tế bào thành thể hạt sợi đáp ứng với các tín hiệu, như gắn kết phối tử với thụ thể Fas.

 

Caspaza tác dụng lên các protein như poly-ADP-riboza polymeraza”PAPP”. Quá trình này sẽ gây ra mức giảm thụ thể transferin của tế bào keratin (tế bào sừng) và các tế bào T CD8+ biểu bì giảm. 

 

Cuối cùng dẫn đến sự ức chế tăng sinh biểu bì và gây chết tế bào theo chương trình của tế bào sừng =>> Giảm á sừng và giảm sự dày sừng và dẫn đến làm phá vỡ các mảng;