Hà nội: 81+83 Lò đúc - 09.44.66.99.88 - TP HCM: 87 Trần não - 09.196.90.234
Hội nghị khoa học

Dr Michael Tirant tại hội nghị da liễu thế giới lần thứ 10 tại Praha - Cộng hòa Séc từ ngày 20 - 24/10/2009.