Hà nội: 83 Lò đúc (tầng 4) - 09.44.66.99.88 - TP HCM: 87 Trần não - 09.19.69.02.34
Chú ý : Click chuột lên biểu tượng của Map trên bản đồ để xem thông tin chi tiết cửa hàng