Hà nội: 81+83 Lò đúc - 09.44.66.99.88 - TP HCM: 87 Trần não - 09.196.90.234

Lưu ý

 

 

Cần luôn ghi nhớ rằng, không có một phương pháp điều trị bệnh bạch biến nào có thể điều trị cho tất cả mọi người. Bệnh bạch biến là một bệnh phức tạp nên đòi hỏi một liệu pháp phức tạp, kéo dài. Phương pháp điều trị này có thể mang lại hiệu quả cho bệnh nhân này nhưng có thể không hiệu quả trên bệnh nhân khác. Và trong thực tế có những bệnh nhân bạch biến dường như không đáp ứng với bất kỳ phương pháp điều trị nào nên việc nghiên cứu để tìm ra một phương pháp điều trị tốt hơn vẫn đang được tiếp tục.