Hà nội: 81+83 Lò đúc - 09.44.66.99.88 - TP HCM: 87 Trần não - 09.196.90.234
Video Clips

Phỏng vấn Giáo sư Tiến sĩ Y học Jana Hercogova, CSc., MHA

 

Chủ tịch

Bộ môn Da liễu. Khoa Y số 2, Đại học Charles, Bệnh viện Bulovka

 

Giáo sư và Chủ tịch

Viện Y học lâm sàng và thực nghiệm (IKEM), Prague

 

Chủ tịch sáng lập

Viện Da liễu CH Séc

 

Chủ tịch 2014-2015

Hội Mỹ phẩm và Thẩm mỹ da liễu châu Âu (European Society of Cosmetic and Aesthetic Dermatology)

 

Chủ tịch 2012-2014

Viện Hàn lâm Da liễu châu Âu (European Academy of Dermatology)

 

Thông tin liên quan